Uncategorized
2016 10 16

Yra racijos #47: M?nuo su studentikais l?iais

Yra racijos 2016 10 16 Ar j?s inot, kad Salvija (buvusi m?s? laidos ved?ja) yra LMTA scenos men? ir kino istorijos ir kritikos pirmo kurso student?? Turb?t neinot. O kod?l tur?tum?t? Tod?l, kad i? savait? Salvija trumpam gr?ta ? Yra racijas. Tik gal ne gr?ta, o ateina i naujo. Ji tik?josi, kad kalb?sim apie tai,...

Adomas Zubė

Yra racijos 2016 10 16

Ar j?s inot, kad Salvija (buvusi m?s? laidos ved?ja) yra LMTA scenos men? ir kino istorijos ir kritikos pirmo kurso student?? Turb?t neinot. O kod?l tur?tum?t? Tod?l, kad i? savait? Salvija trumpam gr?ta ? Yra racijas. Tik gal ne gr?ta, o ateina i naujo. Ji tik?josi, kad kalb?sim apie tai, ar dar atpa?sta studijos mikrofon?, bet, deja, kalb?jom apie kitk?. Bet ne maiau intymia tema, kuri vienaip ar kitaip r?pi. i? savait? kalbame apie tai, k? reikia prad?ti nauj? gyvenimo etap?, k? reikia ivaiuoti, kurtis naujus namus, k? reikia prad?ti studijuoti, kokie l?kes?iai d?ta, o kas i ties? gerai? Tod?l i? savait? ant stalo 4 arbatos puodeliai.


PODKASTAI

REKOMENDUOJAME

RECENT COMMENTS
FlICKR GALLERY
THEMEVAN

We are addicted to WordPress development and provide Easy to using & Shine Looking themes selling on ThemeForest.

Tel : (000) 456-7890
Email : mail@CompanyName.com
Address : NO 86 XX ROAD, XCITY, XCOUNTRY.