Poezija


NAUJAUSIA

Austėja Eglynaitė2018 04 13
Austėja Eglynaitė2018 04 13
Remigijus Jašinskas2018 02 25
Aistė Šivytė2018 02 25

REKOMENDACIJOS

„ANT NEAPSKAIčIUOJAMų SMėLIO GRūDELIų“

Poezija: „Medinės kojos / ir rankos atlaikyti svoriui dangaus“

„MAžIEJI PELENAI“

Poezija: „Mudu dulkės, dulkelės, / aštuoniasdešimt metų / ir mūsų nėr“

DALYBOS

„Jeigu mergina dalinasi savo maistu, tam yra tik dvi priežastys – arba ji labai myli, arba maistas buvo nukritęs ant žemės.“

„KAI BūSIU MODELIS“

Poezija: „Kai būsiu modelis / Kalti berniukai / Gašlūs nenuoramos / Slapčia / Plėšys mane / Drebančiais pirštais / Iš suaugusių žurnalų...