Racijos


NAUJAUSIA

Yra Racijos2018 03 25
Yra Racijos2018 02 25
Yra Racijos2017 11 19
Yra Racijos2017 10 08
Yra Racijos2017 09 16

REKOMENDACIJOS

VISI TAšKAI ANT FEMALE

Kiek taškų yra ant female?

BESIFORMUOJANTI SUAUGYSTė

Žinančių geriau paieška nieko nežinančių pasaulyje.

ČEBURAšKOS IšPAžINTIS

Žmogus būtų tobulas, jei turėtų bendrąją pasąmoninę atmintį. Pagrindinė žmogaus silpnybė ir yra tos atminties neturėjimas.

NAKTIS MIESTUOSE

Kiek dažnai nieko nebenori, nebegali, nieko nežinai? Spoksai į parduotuvės vitriną ir atrodo, kad esi visiškai vienas visame pasaulyje.