Yra racijos #51: Mokykla – kokia ji turi b?ti?

Kokio mokytojo reikia mokiniui?Kam i ties? skirta mokykla? Kaip ji tur?t? atrodyti? vietimas – problema, apie kuri? kalb?ti reikia visuomet, ne tik po brandos egzamin?.

LaidojeLietuvos moksleivi? s?jungostarptautini? reikal? koordinator?Laura Masiliauskait?, Renkuosi mokytiprogramos alumn?, mokytoja, psicholog?Aurelija Ananjevait?ir buv?s abiturientas, raantis vietimo tema, VDU filosofijos ir politin?s kritikos studentasLinartas Tuomas.

Yra racijos 2017 01 29

Yra racijos #50: Kod?l taip masina ’80-?j? kult?ra?

Yra racijos 2017 01 15

Kod?l vis daugiau jaun? moni? isijungia socialinius tinklus?Kod?l Lietuvoje populiar?ja stalo aidimai? Naujos ir populiarios grup?s groja ? 80-uosius panai? muzik?, statomi 8-t? pra?jusio amiaus deimtmet? primenantys filmai. Atgimsta Twin Peaksas, Duegons & Dragons, Radiohead, Joy Division. Kuriamos ir naujos, bet 80 primenan?ios fikcijos Mac DeMarco, Stranger Things ir t.t. Kod?l is laikas taip avi jaunus mones?

Laidoje puik?s panekovai: Klaip?dos stalo aidim? klubas ?k?r?jas Ilya Yakovlev ir 80’t?j? man? ir log? – Elz? Veverskyt?