NAUJAUSIA

Airidas Banevičius2018 06 25
Lukas Aluzas2018 06 15
Lukas Aluzas2018 04 18
Airidas Banevičius2018 02 25

REKOMENDACIJOS

KAIP žODžIU KURTI TAIKų BUVIMą?

Tolerancijos ir kalbos sąntykis šiuolaikinėje visuomenėje: ar gyventi kartu galime tik išmokę kalbėti tolerantiškai?

NAUJA MOKYKLA ANT NETVIRTų PAMATų

Ar ateityje švietimą gerinsime pasistatę lempas?

BANGOS į NEžINOMAS GELMES: TRUMPAI APIE žURNALI...

Naujasis YraRacijos.lt kolumnistas žurnalistas, kompozitorius Lukas Aluzas susipažįsta ir mėgina išsiaiškinti, kas šiandien jam įdomu.

KODėL MUMS REIKIA FILOSOFIJOS?

Beprasmis, mistiškas mokslas, gelbstintis tautas nuo beprasmybės.