Yra racijos #47: M?nuo su studentikais l?iais

Yra racijos 2016 10 16

Ar j?s inot, kad Salvija (buvusi m?s? laidos ved?ja) yra LMTA scenos men? ir kino istorijos ir kritikos pirmo kurso student?? Turb?t neinot. O kod?l tur?tum?t?

Tod?l, kad i? savait? Salvija trumpam gr?ta ? Yra racijas. Tik gal ne gr?ta, o ateina i naujo.

Ji tik?josi, kad kalb?sim apie tai, ar dar atpa?sta studijos mikrofon?, bet, deja, kalb?jom apie kitk?. Bet ne maiau intymia tema, kuri vienaip ar kitaip r?pi.

i? savait? kalbame apie tai, k? reikia prad?ti nauj? gyvenimo etap?, k? reikia ivaiuoti, kurtis naujus namus, k? reikia prad?ti studijuoti, kokie l?kes?iai d?ta, o kas i ties? gerai?

Tod?l i? savait? ant stalo 4 arbatos puodeliai.